Föreningsstämma

Kallelser och protokoll från föreningstämmor

Extra föreningstämma       
 2012-10-25KallelseProtokoll
Ordinarie föreningstämma
 2013-03-20KallelseProtokoll
Ordinarie föreningsstämma 2014-03-18 Protokoll
Ordinarie föreningsstämma 2015-03-25KallelseProtokoll
Ordinarie föreningsstämma 2016-03-25Kallelse
 
Ordinarie föreningsstämma 2017-03-22
KallelseProtokoll
Ordinarie föreningsstämma 2018-03-15 Kallelse
Verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Protokoll

Comments