Styrelseinfo

Styrelsen, revisorer och ansvariga för grannsammverkan för 2016

 OrdförandeMartin Wastesson      
 StyrelseMartin Wastesson 
 Thomas Ahlstedt
 
 Anna Cedvén 
 Sara Broberg 
 Elisabeth Jakobson 
 SuppleanterEric Krona 
 Kajsa Nilsson 
 RevisorerÅsa Westh
 
 Jonas Broberg 
 RevisorsuppleantPer Bruun 
 GrannsammverkanSara Broberg 

Hela styrelsen nås via mailadressen styrelsen@langsjohojden.se


Comments