FiberAvgifter

Fibernätet är en del av våra gemensamhetsanläggningar och ingår i årsavgiften till samfälligheten.

Avgiften för gruppanslutningen faktureras årsvis av samfälligheten som sköter betalningen till Telia. Årsavgiften för detta är för närvarande 2930 kr och inkluderar Internet 100/10 Mb, TV (baspaket med 18 kanaler) samt telefoni. Ytterligare TV-boxar och kanalpaket beställs direkt via Telia. Vid försäljning av fastighet tar Telia ut en avgift om 1200kr för att överlåta avtalet till nästa ägare. Säljaren ansvarar för att meddela Telia om avtalsöverlåtelsen vid försäljning.

Utomhus

Fiberkablarna är placerade utanpå fasaderna. Det innebär att dessa är känsliga för yttre påverkan. På ett antal fastigheter finns det fiberskåp där fibern förgrenas till enskilda fastigheter. Det gör att kabeln på en fastighet kan innehålla fiber till flera fastigheter, dvs en skadad fiberkabel kan innebära avbrott för andra än för fastigheten där kabeln är skadad.

Tänk på att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för eventuella skador som du själv (eller någon annan på fastigheten) orsakar på kabeln på din fastighet. Var därför försiktig vid fasadarbeten och renoveringar. Informera tex hantverkare om var fiberkabeln går när de ska utföra arbete på din fastighet. Kabeln får inte heller byggas in, så att det inte går att komma åt den för reparation. Kontakta gärna styrelsen inför arbete för att få anvisning om var kabeln går.


Inne i fastigheten

I varje fastighet finns en fiberconverter som tillhör fiberanläggningen. Det finns också en gateway som tillhör Telia och en första TV-box (Motorola VIP 1003, inkl fjärrkontroll) som tillhör samfälligheten. Det innebär att dessa ska stanna kvar i fastigheten om det sker ett ägarbyte. Eventuella ytterligare TV-boxar och utrustning för trådlöst nätverk köps och ägs av fastighetsägarna själva.

Om anslutningen inte fungerar

1. Gå in på https://www.telia.se/privat/support/felanmalan och se om det finns några generella störningar som kan påverka din anslutning. Här görs en automatiskt felsökning.

2. Om problemet kvarstår, kontakta Telias support på telefonnummer 020-240250. De kan se om felet ligger i deras tjänst eller på vårt fibernät.

3. Om det konstateras att felet ligger i samfällighetens fibernät, kontakta då styrelsens ordförande. 

4. Styrelsen förmedlar en kontakt med utsedd fiberreparatör som på plats felsöker och åtgärdar felet. För att långsiktigt säkerställa ett tillförlitligt fibernät, är det inte tillåtet för en fastighetsägare att själv utse någon att åtgärda felet.

Kostnader för åtgärdande av skador

Om en skada på fibernätet beror på yttre påverkan från en fastighetsägare (eller någon annan på uppdrag av fastighetsägaren) står fastighetsägaren för kostnaderna att åtgärda felet. Om en skada beror på externa faktorer såsom väderskador har samfälligheten en försäkring som ersätter kostnader överstigande självrisken.

Samfälligheten återbetalar inte avgifter i fall där en fastighetsägare inte har kunnat använda anslutningen tex pga skadad fiber.Långsjöhöjden Samfällighetsförening
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!