Samfälligheten

Långsjöhöjdens Samfällighetsförening

En samfällighetsförening sköter en eller flera samfälligheter. En samfällighet kan vara en gemensamhetsanläggning eller mark som flera fastigheter har nytta av, till exempel en parkeringsplats, väg eller grönyta.
Källa: Skatteverket

Långsjöhöjdens samfällighetsförening är sektionsindelad och består av Sektion 1 och Sektion 2. 

Sektion I: Kompositören 1-7, Kvartetten 2-25, Pukslagaren 17-23, Sextetten 44-64,Sångerskan 1-4; vardera 1 andel (totalt 63 andelar)
Sektion II: Sextetten 44-57; vardera 1 andel (totalt 14 andelar)

Dessa sektioner förvaltar följande gemensamhetsanläggningar via en gemensam styrelse.

Sektion 1

  • Fiberanläggning
  • Gångvägar, grönytor/planteringar och lekplatser inom Kvartetten 26 och Sextetten 73
  • Körytor och gästparkeringar inom Sextetten 73 med tillhörande dagvattenbrunnar
  • Belysningsstolpar med tillhörande ledningar inom Sextetten 73

Sektion 2

  • Servisledningar för vatten, från förbindelsepunkt mot allmän va-anläggning, fram till och med första avstängningsventil efter undermätare. 
  • Servisledningar för spillvatten, från och med fastighetsgräns för de deltagandefastigheterna, fram till förbindelsepunkt mot allmän va-anläggning.
  • Servisledningar för dagvatten, från och med fastighetsgräns för de deltagandefastigheterna, fram till förbindelsepunkt mot allmän va-anläggning.


Årsredovisning & Stadgar

Föreningens årsredovisning finns tillgänglig vid förfrågan via styrelsen samt i samband med den årliga årsstämman.

Föreningens stadgar från 2003 finns här.


Hus & ritningar

Föreningen har samlat en del ritningar och material kring husens konstruktion som kan tillgängliggöras för föreningens medlemmar. Kontakta styrelsen för mer information.

Långsjöhöjden Samfällighetsförening
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!